‹ قبلی از مجموعه ی "پشت صحنه"

بعدی ›



مژده سجادی - از مجموعه ی "پشت صحنه" - اکریلیک و رنگ و روغن روی بوم - 55x200 سانتی متر - 1387