نمایشگاه هانمایش گروهی
08 Nov 2013 - 10 Nov 2013

 

برگزاری نمایشگاه "باید نابود شود" با حضور هنرمندانی ایرانی و اروپایی در تهران


 
 

تاریخ: 14 آبان 1392

منبع: طاووس

 

گالری سین تهران از روز جمعه میزبان نمایشگاه گروهی ویدیو، چیدمان و نقاشی شش هنرمند از ایران، لهستان و رومانی خواهد بود.

 

در این نمایشگاه که با حمایت کاتلر و گروس و با نمایشگاه گردانی عماد آل‌ابراهیم دهکردی برگزار می‌شود، آثار شش هنرمند به نمایش گذاشته می‌شوند: میهای گرکو از رومانی، اولینا الکساندروویچ و آندری وژتاز از لهستان، بابک آل‌ابراهیم دهکردی، عماد آل‌ابراهیم دهکردی و پیمان باربدی از ایران.

به گفته برگزارکنندگان موضوع اصلی این نمایشگاه "خشونت" است‌: 
"هدف این نمایشگاه ،که در واقع ترکیبی از ویدئو، چیدمان و نقاشی است، فقط نشان دادن همبستگی ساختاری و ظاهری در بین آثار هنرمندانش نیست، بلکه در پی آن است که بتواند نوعی هماهنگی حسی را به مخاطبینش القا کند. آثار هنرمندانی که در این مسیر گام نهاده اند، همگی از نظرگاه روحی و نیزجسمی با مسئله " خشونت" در ارتباط ‌اند؛ خشونتی که اغلب در انسانها درونی گشته و در ضمیر آنها حک شده است. شعار " باید نابود شود" نوعی تحریک می‌باشد که در اینجا، همان خشونت احساس شده و هم چنین جایگاهی که این خشونت در آن واقع شده، را مد نظر قرار می‌دهد. این خشونت به مانند دیواری است که نه می‌توان از آن گذشت و نه آن را تخریب نمود و در واقع، بایدها و اجبارهای نهادینه شده در درون افراد را به بازی میگیرد. به عبارتی دیگر، اگر چیزی ویران گردد برای ما از طرفی هم میتواند تسکین دهنده و آرامش بخش و از طرف دیگر خطرناک و نابود کننده باشد.
اما مسئله ای که در این نمایشگاه مطرح می‌شود، نشان دادن دقیق جایگاه و مکان این خشم درونی شده است. هنرمندان این نمایشگاه چه با نشان دادن جنبه های منفی خشونت وچه با عیان نمودن بخشی از خشونت که برای ما ملموس و عینی نیست، در صدد آن هستند که آن را به گونه ای که در خویش احساس می کنند به معرض نمایش بگذارند؛ چرا که همانطور که این خشونت هنرمندان را مورد هدف خویش قرار میدهد، عموم افراد را نیز درگیر خود میکند."

نمایشگاه "باید نابود شود" از 17 تا 19 آبان ماه در گالری سین  تهران برگزار خواهد شد.

http://www.tavoosonline.com/News/NewsDetailFa.aspx?src=21802