نمایشگاه هامیکائیل رحمانی
27 Sep 2013 - 07 Oct 2013

 

پاکستان_تونس: کیلومتر 001 .

ماموریت غیر ممکن در خاورمیانه جدید کلید خورد.
شبانه ـ همزمان با سفر تفریحی رئیس دولت ها به لاس وگاس ـ تیر خورد.
وضعیت چند پاره در اقلیم حاکم است. 
ده ها هزار نفر به خیابان ها ریختند. 
خانه من (میکاییل رحمانی) در سنندج در مسیر جاده های پاکستان تا تونس واقع است. *
چین یک میلیون میلیونر دارد. 
رغبت جنگنده ها را پاس داشتند. 
برای ساختن یک کشور جدید؛ یک مسجد، تروریست، چند خدا، حریمی برای حاکمان، یک خانواده، خوردنی ای مثل شکلات، پرچم، نقشه و قالی لازم است.
دوست دوران کودکی ام در پاکستان در عملیاتی انتحاری شرکت کرد. * 
فهرست افراد اِرور شده اعلام شد. 
مردم برای تماشای جنگ مسلحانه سلفی ها با نیروهای نظامی در شهرک حسن آباد (5 کیلومتری جاده سنندج) بر روی پشت بام خانه شان نشسته بودند.*

در این افتتاحیه پوتین می پوشم. چون امکان دارد جنگجوهای درون آثار به گالری حمله ور شوند. *

میکاییل رحمانی
مهر 1392


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* جملاتی که ستاره دارند، وقایع زندگی من بوده اند.