نمایشگاه هاحسین ماهر
08 Oct 2010 - 18 Oct 2010

در باره گیاهان
مجموعه حاضر نتیجه مطالعه و درنگی است از نگاه و شیوه پرداخت آثار هنرمندان و نگارگران ایرانی دردوره های مختلف تاریخی, همچنین تامل در درک زیبایی شناسی نقاشان و تصویرگران کتب دارویی قدیم که به شناسایی و ثبت خواص آنها می پرداختند .
هنگامی که قصد کردم نقاشی هایی متاثر از آثار نقاشان  قرن 5-8 (ه. ق ) را شروع کنم, به مطالعه روی عناصر تصویریی که برای کارم نیاز داشتم متمرکز شدم , از میان جستجو ها و مشاهدات، حضور موثر و پیوسته گیاهان در آثارنگارگری و نقش برجسته ها و اصولا هرکاری که به نقش وتصویر مرتبط بود , نظرم را جلب کرد . و با تمرکز روی دست بافته ها , حجاری ها وآثار مفرغی به ریتم پنهان و درک زیبایی آنها نزدیک شدم و دریچه دیگری به رویم گشوده شد که از آن طریق بتوا نم به تصویر کردن گیاهان پیرامونم بپردازم .
البته دغدغه من در پرداخت به گیاهان بازنمایی صرف آنها و مشابهت سازی نبود , بلکه نزدیک شدن به جوهره زیبایی و رموز پنهان در آنها بود که در روند شکل پذیری کار با تغییرات در ابعاد و ساده شدن برخی از فرم ها وفاداری به شکل گیاهان حفظ شد وسعی کردم از رنگها و ترکیب بندی و درک ریتم, از آثار گذشتگان استفاده کنم . 
در تداوم مشاهداتم سعی کردم تمرکزم را پیرامون چگونگی نقوش برگرفته از گیاه و نقش بستنش بر روی ادوات جنگی, زیورآلات, نقوش لباس, زیراندازها و .... معطوف کنم واز سوی دیگر مطالعه بر روی عملکردگیاهان در دوران کهن و حال و جنبه های تقدسی آن و سحر و جادو همچنین بازتابش در اسطوره بپردازم . وهمه وهمه باعث شد این مجموعه شکل گیرد.
                                          
حسین ماهر